WIGOLEN Artur Bukowski

Dywersyfikacja działalności firmy WIGOLEN Artur Bukowski poprzez działania związane z nauką powożenia, jazdy konnej oraz wycieczek tematycznych Szlakiem Jana III Sobieskiego.

Realizacja projektu doprowadziła do powstania klubu jeździeckiego BUKOWA ZAGRODA, w którym to, zarówno dzieci jak i dorośli mają możliwość nauki jazdy konnej oraz powożenia zaprzęgami.

Na potrzeby projektu została opracowana Mapa Szlaku Jana III Sobieskiego, która umożliwia zapoznanie się z najważniejszymi miejscami i zabytkami związanymi z dziejami która Jana i jego rodziny. Podczas przejażdżki odbywanej bryczką lub konno po jednej z 6-ciu historycznych tras krajoznawczych, uczestnicy mogą przybliżyć sobie całość historii regionu. Udział w projekcie umożliwił zakup sprzętu oraz koni, dzięki czemu zrealizowano innowacyjną inicjatywę firmy WIGOLEN Artur Bukowski.

Mapa szlaków